Thẻ: Khu đô thị FPT City

Tập đoàn FPT và khu đô thị FPT City có những điểm nhấn nào được đáng được quan tâm?

Tập đoàn FPT và khu đô thị FPT City có những điểm nhấn nào được đáng được quan tâm?

Ngày đăng: 01 - 09 - 2019 Lượt xem: 134

Trên bình diện thế giới –?Top 300 công ty châu Á có hoạt động kinh doanh tốt nhất (IAOP) Top 300 công ty châu Á có hoạt động kinh doanh tốt nhất –?Top 130 công ty có môi trường làm việc tốt nhất khu vực châu Á… Việt Nam...