0935445237 bdsdanahouse@gmail.com

Thanh khê

Cần bán nhà kiệt Phạm Nhữ Tăng –  Thanh Khê – Đà Nẵng

Cần bán nhà kiệt Phạm Nhữ Tăng – Thanh Khê – Đà Nẵng

Giá: 1600 ₫

Diện tích: 47m2

Khu vực: kiệt Phạm Nhữ Tăng - Thanh Khê - Đà Nẵng

Cần bán nhà cấp 4 kiệt Trần Cao Vân -Thanh Khê – Đà Nẵng

Cần bán nhà cấp 4 kiệt Trần Cao Vân -Thanh Khê – Đà Nẵng

Giá: 1700 ₫

Diện tích: 75

Khu vực: Trần Cao Vân -Thanh Khê - Đà Nẵng

Cần bán nhà 3 tầng 3 mê kiệt Lê Độ – Thanh Khê – Đà Nẵng

Cần bán nhà 3 tầng 3 mê kiệt Lê Độ – Thanh Khê – Đà Nẵng

Giá: 2800 ₫

Diện tích: 140

Khu vực: Lê Độ - Thanh Khê - Đà Nẵng

Cần bán nhà kiệt 4m Trần Cao Vân- Thanh Khê – Đà Nẵng

Cần bán nhà kiệt 4m Trần Cao Vân- Thanh Khê – Đà Nẵng

Giá: 2450 ₫

Diện tích: 54

Khu vực: Cần bán nhà kiệt 4m Trần Cao Vân- Thanh Khê - Đà Nẵng

Bán nhà kiệt Trần Cao Vân – Thanh Khê –  Đà Nẵng

Bán nhà kiệt Trần Cao Vân – Thanh Khê – Đà Nẵng

Giá:

Diện tích: 83

Khu vực: Trần Cao Vân - Thanh Khê - Đà Nẵng

Cần bán nhà cấp 4 mê lững Trần Cao Vân – Thanh Khê – Đà Nẵng

Cần bán nhà cấp 4 mê lững Trần Cao Vân – Thanh Khê – Đà Nẵng

Giá: 1880 ₫

Diện tích: 58

Khu vực: Trần Cao Vân - Thanh Khê - Đà Nẵng

Cần bán nhà 3 mê 3 tầng 2 mặt kiệt 3m Tôn Thất Đạm – Thanh Khê – Đà Nẵng

Cần bán nhà 3 mê 3 tầng 2 mặt kiệt 3m Tôn Thất Đạm – Thanh Khê – Đà Nẵng

Giá: 2800 ₫

Diện tích: 51m2

Khu vực: Tôn Thất Đạm - Thanh Khê - Đà Nẵng

Bán bán nhà 2 tầng kiệt Điện Biên Phủ – Thanh Khê – Đà Nẵng

Bán bán nhà 2 tầng kiệt Điện Biên Phủ – Thanh Khê – Đà Nẵng

Giá: 1960 ₫

Diện tích: 80M2

Khu vực: Kiệt 194 Điện Biên Phủ - Thanh khê - Đà Nẵng

Bán cấp 4 kiệt 650 Trần Cao Vân – Thanh khê – Đà Nẵng

Bán cấp 4 kiệt 650 Trần Cao Vân – Thanh khê – Đà Nẵng

Giá: 1790 ₫

Diện tích: 75

Khu vực: 650 Trần Cao Vân - Thanh khê - Đà Nẵng

Bán đất ( tặng nhà ) Kiệt Nguyễn Phước Nguyên giá hấp dẫn

Bán đất ( tặng nhà ) Kiệt Nguyễn Phước Nguyên giá hấp dẫn

Giá: 3100 ₫

Diện tích: 130m2

Khu vực: Nguyễn Phước Nguyên - Thanh Khê - Đà Nẵng

1 2