0935445237 bdsdanahouse@gmail.com

Hải Châu

Cần bán nhà 2 tầng Hoàng Diệu, Hải Châu, Đà Nẵng

Cần bán nhà 2 tầng Hoàng Diệu, Hải Châu, Đà Nẵng

Giá: 0 ₫

Diện tích: 61

Khu vực: Hoàng Diệu, Hải Châu, Đà Nẵng

Giá: 0 ₫

Diện tích: 60

Khu vực: Hoàng Diệu, Hải Châu, Đà Nẵng

Cần bán căn nhà Kiệt Hải Phòng – Hải Châu – ĐN

Cần bán căn nhà Kiệt Hải Phòng – Hải Châu – ĐN

Giá: 0 ₫

Diện tích: 36

Khu vực: Hải Phòng - Hải Châu - ĐN

Cần bán căn nhà Kiệt Trần Bình Trọng – Hải Châu – ĐN

Cần bán căn nhà Kiệt Trần Bình Trọng – Hải Châu – ĐN

Giá: 0 ₫

Diện tích: 46m2

Khu vực: Trần Bình Trọng - Hải Châu - ĐN

Cần bán căn nhà 3,5 tầng kiệt 3m Hoàng Diệu – Hải Châu – ĐN

Cần bán căn nhà 3,5 tầng kiệt 3m Hoàng Diệu – Hải Châu – ĐN

Giá: 0 ₫

Diện tích: 150

Khu vực: Hoàng Diệu - Hải Châu - ĐN

Cần bán nhà Kiệt Hoàng Diệu – Hải Châu – ĐN

Cần bán nhà Kiệt Hoàng Diệu – Hải Châu – ĐN

Giá: 0 ₫

Diện tích: 74m2

Khu vực: Hoàng Diệu - Hải Châu - ĐN

Bán nhà đường Hoàng Diệu Đà Nẵng – Nhà siêu đẹp 3 tầng 2 mặt kiệt

Bán nhà đường Hoàng Diệu Đà Nẵng – Nhà siêu đẹp 3 tầng 2 mặt kiệt

Giá:

Diện tích: 132m2

Khu vực: HOÀNG DIỆU -HẢI CHÂU - ĐÀ NẴNG

Cần bán nhà kiệt Hùng Vương- Hải Châu – Đà Nẵng

Cần bán nhà kiệt Hùng Vương- Hải Châu – Đà Nẵng

Giá:

Diện tích: 30,6

Khu vực: Hùng Vương- Hải Châu - Đà Nẵng

Cần bán 2 tầng kiệt Tiểu La – Hải Châu – Đà Nẵng

Cần bán 2 tầng kiệt Tiểu La – Hải Châu – Đà Nẵng

Giá:

Diện tích: 88m2

Khu vực: Tiểu La - Hải Châu - Đà Nẵng

Bán nhà 2.5 tầng Hoàng Diệu – Hải Châu – Đà Nẵng

Bán nhà 2.5 tầng Hoàng Diệu – Hải Châu – Đà Nẵng

Giá: 1680 ₫

Diện tích: 87m2

Khu vực: Hoàng Diệu - Hải Châu - Đà Nẵng

1 2 3 4