0935445237 bdsdanahouse@gmail.com

Hải Châu

Cần bán nhà kiệt Trưng Nữ Vương – Hải Châu – Đà Nẵng

Cần bán nhà kiệt Trưng Nữ Vương – Hải Châu – Đà Nẵng

Giá: 0 ₫

Diện tích: 120

Khu vực: Trưng Nữ Vương - Hải Châu - Đà Nẵng

Cần bán nhà cấp 4 kiệt Hoàng Diệu – Hải Châu – Đà Nẵng

Cần bán nhà cấp 4 kiệt Hoàng Diệu – Hải Châu – Đà Nẵng

Giá: 0 ₫

Diện tích: 77

Khu vực: Hoàng Diệu - Hải Châu - Đà Nẵng

Cần bán nhà kiệt Hải Phòng – Hải Châu – Đà Nẵng

Cần bán nhà kiệt Hải Phòng – Hải Châu – Đà Nẵng

Giá: 0 ₫

Diện tích: 50

Khu vực: Hải Phòng - Hải Châu - Đà Nẵng

Cần bán nhà kiệt Hải Phòng – Hải Châu – Đà Nẵng

Cần bán nhà kiệt Hải Phòng – Hải Châu – Đà Nẵng

Giá: 0 ₫

Diện tích: 84

Khu vực: Hải Phòng - Hải Châu - Đà Nẵng

Cần bán nhà kiệt Trưng Nữ Vương – Hải Châu – Đà Nẵng

Cần bán nhà kiệt Trưng Nữ Vương – Hải Châu – Đà Nẵng

Giá: 0 ₫

Diện tích: 45

Khu vực: Trưng Nữ Vương - Hải Châu - Đà Nẵng

Cần bán nhà Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, Đà Nẵng

Cần bán nhà Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, Đà Nẵng

Giá: 0 ₫

Diện tích: 31

Khu vực: Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, Đà Nẵng

Cần bán nhà An Trung, Hải Châu, Đà Nẵng

Cần bán nhà An Trung, Hải Châu, Đà Nẵng

Giá: 0 ₫

Diện tích: 53

Khu vực: An Trung, Hải Châu, Đà Nẵng

Cần bán nhà 2 tầng kiệt Đinh Tiên hoàng – Hải Châu – Đà Nẵng

Cần bán nhà 2 tầng kiệt Đinh Tiên hoàng – Hải Châu – Đà Nẵng

Giá: 0 ₫

Diện tích: 55

Khu vực: Đinh Tiên hoàng - Hải Châu - Đà Nẵng

Cần bán nhà 2 tầng Trưng Nữ Vương – Hải Châu – Đà Nẵng

Cần bán nhà 2 tầng Trưng Nữ Vương – Hải Châu – Đà Nẵng

Giá: 0 ₫

Diện tích: 80

Khu vực: Trưng Nữ Vương – Hải Châu - Đà Nẵng

Cần bán nhà Đường Hải Sơn, Hải Châu, Đà Nẵng

Cần bán nhà Đường Hải Sơn, Hải Châu, Đà Nẵng

Giá: 0 ₫

Diện tích: 161

Khu vực: Hải Sơn, Hải Châu, Đà Nẵng

1 2 3 4