0935445237 bdsdanahouse@gmail.com

Hải Châu

Cần bán nhà Đường Hải Sơn, Hải Châu, Đà Nẵng

Cần bán nhà Đường Hải Sơn, Hải Châu, Đà Nẵng

Giá: 0 ₫

Diện tích: 161

Khu vực: Hải Sơn, Hải Châu, Đà Nẵng

Cần bán nhà cấp 4 kiệt Đặng Thuỳ Trâm – Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Cần bán nhà cấp 4 kiệt Đặng Thuỳ Trâm – Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Giá: 0 ₫

Diện tích: 55

Khu vực: Đặng Thuỳ Trâm - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

Cần bán nhà kiệt Núi Thành, Hải Châu, Đà Nẵng

Cần bán nhà kiệt Núi Thành, Hải Châu, Đà Nẵng

Giá: 0 ₫

Diện tích: 77

Khu vực: Núi Thành, Hải Châu, Đà Nẵng

Cần bán bán kiệt Hoàng Diệu, Hải Châu, Đà Nẵng

Cần bán bán kiệt Hoàng Diệu, Hải Châu, Đà Nẵng

Giá: 0 ₫

Diện tích: 61

Khu vực: Hoàng Diệu, Hải Châu, Đà Nẵng

Cần bán bán kiệt Nguyễn Hoàng, Hải Châu, Đà Nẵng

Cần bán bán kiệt Nguyễn Hoàng, Hải Châu, Đà Nẵng

Giá: 0 ₫

Diện tích: 43

Khu vực: Nguyễn Hoàng, Hải Châu, Đà Nẵng

Cần bán 2 mê kiệt Lê Đình Lý, Hải Châu, Đà Nẵng

Cần bán 2 mê kiệt Lê Đình Lý, Hải Châu, Đà Nẵng

Giá: 0 ₫

Diện tích: 41

Khu vực: Lê Đình Lý, Hải Châu, Đà Nẵng

Cần bán 2 mê kiệt Cao Thắng,Hải Châu, Đà Nẵng

Cần bán 2 mê kiệt Cao Thắng,Hải Châu, Đà Nẵng

Giá: 0 ₫

Diện tích: 57

Khu vực: Cao Thắng,Hải Châu, Đà Nẵng

Cần bán 2 tầng đường Hải Phòng, Hải Châu,  Đà Nẵng

Cần bán 2 tầng đường Hải Phòng, Hải Châu, Đà Nẵng

Giá: 0 ₫

Diện tích: 50

Khu vực: Hải Phòng, Hải Châu, Đà Nẵng

Cần bán nhà 3 tầng đẹp kiệt ô tôTrưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng > 243

Cần bán nhà 3 tầng đẹp kiệt ô tôTrưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng > 243

Giá: 0 ₫

Diện tích: 135

Khu vực: Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng > 243

Cần bán nhà kiệt Hoàng Diệu, Hải Châu, Đà Nẵng

Cần bán nhà kiệt Hoàng Diệu, Hải Châu, Đà Nẵng

Giá: 0 ₫

Diện tích: 70

Khu vực: Hoàng Diệu, Hải Châu, Đà Nẵng

1 2 3