0935445237 bdsdanahouse@gmail.com

Cần bán nhà kiệt 4m Trần Cao Vân- Thanh Khê – Đà Nẵng

Cần bán nhà kiệt 4m Trần Cao Vân- Thanh Khê - Đà Nẵng
21/01/2019

Thông tin

Chi tiết

Cần bán kiệt 4m Trần Cao Vân- Đà Nẵng – 2,450 tỷ Thanh Khê – ĐN.> 169

 

 

 

Thông tin liên hệ

Bất động sản liên quan

Cần bán nhà kiệt Phạm Nhữ Tăng –  Thanh Khê – Đà Nẵng

Cần bán nhà kiệt Phạm Nhữ Tăng – Thanh Khê – Đà Nẵng

Giá: 1600 ₫

Diện tích: 47m2

Khu vực: kiệt Phạm Nhữ Tăng - Thanh Khê - Đà Nẵng

Cần bán nhà cấp 4 kiệt Trần Cao Vân -Thanh Khê – Đà Nẵng

Cần bán nhà cấp 4 kiệt Trần Cao Vân -Thanh Khê – Đà Nẵng

Giá: 1700 ₫

Diện tích: 75

Khu vực: Trần Cao Vân -Thanh Khê - Đà Nẵng

Cần bán nhà 3 tầng 3 mê kiệt Lê Độ – Thanh Khê – Đà Nẵng

Cần bán nhà 3 tầng 3 mê kiệt Lê Độ – Thanh Khê – Đà Nẵng

Giá: 2800 ₫

Diện tích: 140

Khu vực: Lê Độ - Thanh Khê - Đà Nẵng

Bán nhà kiệt Trần Cao Vân – Thanh Khê –  Đà Nẵng

Bán nhà kiệt Trần Cao Vân – Thanh Khê – Đà Nẵng

Giá:

Diện tích: 83

Khu vực: Trần Cao Vân - Thanh Khê - Đà Nẵng

Cần bán nhà cấp 4 mê lững Trần Cao Vân – Thanh Khê – Đà Nẵng

Cần bán nhà cấp 4 mê lững Trần Cao Vân – Thanh Khê – Đà Nẵng

Giá: 1880 ₫

Diện tích: 58

Khu vực: Trần Cao Vân - Thanh Khê - Đà Nẵng

Cần bán nhà 3 mê 3 tầng 2 mặt kiệt 3m Tôn Thất Đạm – Thanh Khê – Đà Nẵng

Cần bán nhà 3 mê 3 tầng 2 mặt kiệt 3m Tôn Thất Đạm – Thanh Khê – Đà Nẵng

Giá: 2800 ₫

Diện tích: 51m2

Khu vực: Tôn Thất Đạm - Thanh Khê - Đà Nẵng